Məhsul tətbiqi


Məhsullarımız tikinti sektorunda, tikinti texnikası, avtomobil istehsalında, sənaye boru kəmərlərində, sanitariya sistemində, su anbarlarında və sair sahələrdə tətbiq edilir.